LINKER

Litteraturliste & filmer

On Film Editing – Edward Dmytryk

The Five C’s of Cinematorgraphy – Joseph V. Mascelli
Grunneggende innføring i de 5 store C’er i film: Camera Angeles, Continuity, Cutting, Close-ups, Composision

The Technique of Film Editing – Karel Reisz
En klassiker om filmklipning, utdypet av den engelske regisøren Karel Reisz

Utvalgte skrifter –  Sergei Eisenstein
Betraktninger fra den russiske mester som forsøkte å gi klippning en teoretisk oppbygning

When the Shooting Stops – Raph Rosnbum
Underholdende erfaringer fra en Hollywoodklipper som gir et innblikk i filmklipning

Film Fortælling & Forførelse – Trine Breum
Klar og velskreven bok om filmdramaturgi

Documentary Storytelling – Sheila Curran Bernard
Om å fortelle historier i dokumentarfilm og overordnet forståelse av dramaturgi

In the Blink of an Eye – Walter Murch

Film Editing: The Art of the Expressive– Valerie Orpen

The Conversations: Walter Murch and the Art of Editing – Michael Ondaatje

Klipperen – Den tredje fortelleren – Jan Toreg
Struktur, organisering, redigering, klipp av dokumentarfilm, drama og fiksjon.
Les Jan Toregs artikler på Rushprint her

Filmfortellere – Marianne Bjørneboe
To filmklippere skriver om hvordan de tenker når de klipper og 8 regissører om sin skriveprosess

Catching the Fish – David Lynch
Meditasjon, bevissthet, kreativitet

Filmkunstnere om Film – Arnstein Bjørkly
Cocteau, Hitchcock, Chabrol, Trufaut, Antonioni, Kubrick, Bergmann, Pasolini, Tarkovskij, Leone, Bresson, Duras, Wenders, Waters og Kaurismaki

Character Development and Storytelling for Games – Lee Sheldon

The Cutting Edge: The Magic of Movie Editing (2004)