MEDLEMSKAP

SØK MEDLEMSKAP

De som kan søke medlemskap er aktive filmklippere som kan vise til:

  1. Tre års sammenhengende arbeidserfaring eller mer, med klipping av dramatiske produksjoner og/eller frittstående dokumentarer.
  2. eller klippet 2 spillefilmer eller 6 frittstående kortfilmer.
  3. eller være uteksaminert fra filmklippelinjen på Den norske filmskolen på Lillehammer eller tilsvarende utdannelse.

Skoleproduksjoner gjelder ikke. I tillegg må alle søkere kunne vise til en anbefaling fra et fullverdig medlem av N:F:K. Fullverdige medlemmer kan bare gi en anbefaling pr. år og overleveres styret av det fullverdig medlemmet. N:F:K tilbyr fullverdig medlemskap og støttemedlemskap. Elever på filmklippelinjer på filmskoler med minst 3 års varighet kan få studentmedlemskap.

For at søknaden skal være gyldig må du fylle ut dette skjemaet. Legg ved din CV. En anbefaling må være på plass før søknaden kan vurderes og behandles på nærmeste styremøte. Søknad eller spørsmål sendes til styret(at)filmklippere.com