Våre Vedtekter

VÅRE VEDTEKTER

VEDTEKTER FOR FORENINGEN N:F:K
NORSKE FILMKLIPPERE

Gjeldende fra årsmøtet av 23.februar 2015

Loading...